Dagsorden for Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling

Karlslundehuset


Torsdag den 12. marts 2020

Generalforsamling kl. 18.00 med efterfølgende spisning

Bestyrelsen serverer 2. stk smørrebrød, lidt ost & kiks samt en øl eller en vand (yderligere drikkevarer til rimelige priser)

Se dokument med forslag til vedtægtsændringer her.

 
Tilmelding til spisning:
til Kirsten på sms 61 71 26 88 med navn og antal senest den 1 marts 2020


Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag: Vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen for generalforsamlingen.
6. Fastlæggelse af budget for det kommende år 2020 & 2021
7. Valg af formand for 1 år,
8. Valg af kasserer for 2 år: Peter er villig til genvalg.
9. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Connie ønsker ikke genvalg, Bestyrelsen foreslår Erik.
10. Valg af 3 suppleanter for 1 år.: Bestyrelsen foreslår Torsten, Ulf og Knud.
11. Valg af revisor for 2 år Henrik er villig til genvalg.
12. Valg af 1 revisor suppleant for 1 år.
13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Karlslundehusets & Bettys Hus´s Bestyrelse
Peter, Connie, Kirsten & Tom.

Fra den 23. februar 2020: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og dagsorden, findes på Karlslundehusets hjemmeside eller kan hentes på kontoret i kontortiden onsdage kl 16.00-17.00 eller torsdag fra kl 18.00-19.00.

Stemmeberettiget er borgere bosat i Greve kommune, medbring sundhedskort som dokumentation...
Karlslundehuset | CVR: 12958870 | Hovedgaden 6, 2690 Karlslunde