Karlslundehuset
 

Om Karlslundehuset

Karlslundehuset er en selvejende Institution under Greve Kommune, som har til formål at virke som kultur- og borgerhus i Karlslunde.

Karlslundehuset råder over 2 lokaler; det største er ”Huset”, hvor der er plads til max. 90 personer, og ”Bettys Hus” ( ligger på 1. sal ), hvor der er plads til max. 50 personer. Læs om vores festlokaler her!

Borgere i Greve Kommune kan leje lokalerne til private arrangementer, fester og lign.
Derudover stilles huset gratis til rådighed for registrerede "folkeoplysende foreninger" i Greve Kommune, der har mulighed for at arrangere egne mødeaktiviteter i lokalerne.
 
Karlslundehuset har en valgt bestyrelse, der sammen med den daglige leder forestår husets drift.
 
Daglig leder: Marianne Myglegaard

Karlslundehuset
Hovedgaden 6
2690 Karlslunde

Tlf.: 6014 2690 i kontorets åbningstid torsdag kl. 17-19.
 
 
Ved Karlslundehusets ordinære generalforsamling: 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 3:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før  generalforsamlingen.
6. Fastlæggelse af budget.
7. Valg af formand (ulige år) og valg af kasserer (lige år) for 2 år.
8. Valg af medlemmer for 2 år. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
9. Valg af suppleanter for 1 år. Der skal vælges 3 suppleanter. 
10. Valg af 1 revisor for 2 år.
11. Eventuelt.

Stemmeberettigede og valgbare er alene borgere bosiddende i Greve Kommune.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Se foreningens vedtægter på www.karlslundehuset.dk

Ved spørgsmål ring 6014 2690 i kontortiden, se ovenover eller skriv til os via menubjælken KONTAKT os.
 
 
 
Karlslundehuset | CVR: 12958870 | Hovedgaden 6, 2690 Karlslunde