Festlokaler / Lejebetingelser
 
Sådan fungerer vores lydanlæg:
 
"HUSET" har lyddæmpningsanlæg for at minimere væsentlige gener for vore nærmeste naboer.
"Husets" lyddæmpningsanlæg tændes automatisk kl 22:00.
Når lydniveauet kommer over 92 db(decibel) i nogle sekunder, så tændes
advarselslampen, som er et blinkende orange lys. Nedsættes lydniveauet ikke, så lukker anlægget for alt strøm og nødstrøm-/belysning tændes i ca 2 minutter. Efter de 2 minutter tænder anlægget igen for strømmen. Man har altså noget tid til at reagere/skrue ned, inden anlægget slukker for strømmen

Når "Husets" ydredøre åbnes i garderoben eller i salen, så er lydgrænsen 88 db i stedet for de 92 db.

I er velkommen til at komme forbi i kontorets åbningstid og teste lydniveauet i "Huset". Der findes Apps til divese smartphones, som måler(indikerer) lydniveau.

Lejebetingelser

 Lejebetingelser gældende fra 24. april 2023

1. Lejers indbetaling af depositum til Karlslundehuset i henhold til lejeaftale betragtes som accept af dels lejeaftalen og dels alle nedenstående lejebetingelser.

2. Lejeren skal være bosiddende i Greve kommune og skal være fyldt 25 år ved lejemålets indgåelse. Lejer er forpligtet til at være til stede under hele arrangementet og er ansvarlig for afholdelsen iht. lejebetingelserne.

3. Såfremt der afholdes ungdomsfest, skal der som min. være 1 person over 25 år pr. 15 unge under 20 år, til stede under hele festen. Festen skal holdes indendørs og skal afholdes i god ro og orden, dette gælder både i skolegården og på gaden. Lejeren skal henstille til sine gæster, at der tages mest muligt hensyn til naboerne, både under og efter festen. Lukkes festen af politiet, refunderes depositummet ikke.

4. Af hensyn til naboerne er der installeret lyddæmper i Karlslundehuset der går i gang kl. 22.00 (se hjemmesiden). Musikken skal stoppe kl. 02.00. Såfremt der øges hærværk på anlægget eller på el-installationerne refunderes depositummet ikke. Der må ikke affyres fyrværkeri på området.

5. Rygning er forbudt i alle lokalerne. Ved udendørs rygning skal askebægeret på væggen benyttes. Det er lejerens ansvar, at alle cigaretskodder er fjernet fra skolegården. Mellem kl. 07.00 og 18.00 på hverdage, er det helt forbudt at ryge og opholde sig på skolen. Det er selvfølgelig tilladt at gå til og fra Karlslundehuset og Bettys Hus.

6. Af hensyn til trafikken på Hovedgaden, henstiller vi til at benytte parkeringspladsen ved skolen på adressen, Karlslunde Landevej 22 B, og benytte stien til Karlslundehuset. Af- og pålæsning af varer er tilladt fra Hovedgaden og i gården. Bemærk skilt på porten med tider vedr. evt. indkørsel i gården.

7. Lejerne har ikke adgang til lokalerne før det tidspunkt, der står i lejeaftalen. Overtrædelse medfører fradrag i depositum for en dags ekstra leje af lokalerne.

8. Afbestilling kan kun ske skriftlig til vores mail: info@karlslundehuset.dk. Ved afbestilling senest 1 måned før lejedato tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Ved afbestilling senere end 1 måned før lejedato, skal lejer betale fuld depositum, men lejen refunderes.

9. Lejemålet omfatter lokaler inkl. inventar, adgang til køkken med det service og inventar der er i køkkenet, samt toiletter. Viskestykker, håndklæder og karklude skal medbringes. Musikanlæg og microport m.m. kan lejes.

10. Køkkenet må ikke benyttes til madlavning, men kun til anretning, opvarmning o.l.

11. Efter lejemålets ophør inspiceres lokalerne. Service m.m. optælles og evt. skader og mangler modregnes i depositum. Såfremt udgifterne til udbedring af skader og mangler ikke kan dækkes af depositum, forpligter lejeren sig til at betale det manglende beløb efter fremsendelse af faktura.

12. Lokaler, inventar m.v. skal efterlades i ordentlig stand – gælder også udenomsarealer. Bemærk, at borde og stole ikke må tages ud i skolegården, ligesom der her, ikke må benyttes transportabel musikanlæg.

13. Stole og borde placeres som ved overtagelsen i særskilt rum, dog står borde klappet sammen forenden i lokalet i Betty ́s Hus. Service stilles rengjort på plads i skabene og gulve fejes. Alt skrald skal tømmes i containerne. Tomme flasker og dåser skal tages med hjem. Nøglen til containeren hænger i køkkenet.

14. Det er ikke muligt at komme i kontakt med udlejer i weekenden.

15. Huset skal være forladt i ryddelig stand og forlades til den tid, der er angivet i lejeaftalen. I modsat fald, skal der betales en ekstra dags leje. Nøglen lægges i den lille sorte nøgleboks til højre for døren til Bettys Hus.

16. Bortkomne nøgler skal erstattes med 1.000 kr. der fratrækkes depositum.

 

 

Karlslundehuset | CVR: 12958870 | Hovedgaden 6, 2690 Karlslunde